Att vara förälder är att ha ett ledarskap - lär känna er själva och barnen på ett nytt sätt

Det först födda barnet i en familj betraktar omvärlden och sina förebilder på ett annat sätt än sina yngre syskon. I vardagen innebär det att barnen kräver ledning på olika sätt. Vad innebär det för dig som förälder och vem är du?

Vi jobbar med denna fråga genom samtal och kreativt skapande. Vi träffas vid 3 tillfällen.

Ledare: Eva-Lena Mansson, konstnär

Kostnad: 600 kr

Anmälan till nagalunda@gmail.com